SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2017. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16), gradonačelnik Grada Krka, donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Krk za 2017. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika za 2017. godinu.

II.

Pravilnikom o Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka predviđeno je ukupno 23 radna mjesta i to 22 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 20 radnih mjesta ( 20 službenika).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme, te prijam namještenika za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za proračun i financije:

- Stručni suradnik za proračun i financije - 1 izvršitelj;

b) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

-pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme;

- domar - kotlovničar - 1 izvršitelj.

IV.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/17-01/02

Urbroj: 2142/01-02/1-17-3

Krk, 28. veljače 2017.

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1006&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr