SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 3. Petak, 3. veljače 2017.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), a u svezi članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbiNarodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, 30. siječnja 2017. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

KATICA CVELIĆ iz Malinske, Porat 12 razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk.

II.

PETRA KRALJIĆ iz Malinske, Mihovila Radića 12 imenuje se za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na vrijeme do isteka mandata članica Upravnog vijeća imenovanih Odlukom o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« KrkSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/14 i 23/16).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/16-01/05

Ur. broj: 2142/01-02/1-17-6

Krk, 30. siječnja 2017.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1003&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr