SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
GRAD OPATIJA

64.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08,136/12,15/15) i članka 29. i 94. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak,7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15.11.2016. godine donosi

Izmjena Planarazvojnih programa
Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018. godine

Članak 1.

Članak 3. Plana razvojnih programa Grada opatije za razdoblje 2016.-2018. mijenja se i glasi:

»Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Članak 3.

OvajPlan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-08/15-01/9

URBROJ:2156-01/01-16-6

Opatija, 15.11.2016.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc.Viktor Peršić, dr.med.,v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=10006&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr