SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
GRAD OPATIJA

63.

Temeljem odredbi članka 39. Zakana o proračunuNarodne novine« 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada OpatijeSlužbene novine«
PGŽ br. 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. studeni 2016. donijelo je

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi I izdaci proračuna raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani su prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u odjelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

III. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/16-01/4

URBROJ: 2156-01/01-16-8

Opatija, 15. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=10006&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr