SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
GRAD OPATIJA

61.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine usvojilo je

II. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinuSlužbene novine Primorsko- goranske županije«, br. 37/15. i 14/16, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće u točki 2. i točki 3. mijenjaju se podstavci 1. koji sada glase:

»2.Ukupna vrijednost programa povećava se sa 22.193.520 kuna na 22.608.820 kuna ili za 1,8%.

3.Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 19.049.520 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 3.559.300 kn«

II. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B1. Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture mijenjaju se slijedeće točke:

3.A303039. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora, pod redbnim brojem 4. MO Opatija - Belveder iznos od 50.350 kn zamijenjuje se iznosom od 54.850 kuna, a pod rednim brojem 11. MO Opatija - Volosko, iznos od 57.750 kn, zamijenjuje se iznosom od 58.550 kn, sukladno odlukama o preraspodjeli svojih sredstava koju su donijela vijeća ovih mjesnih odbora.

III. Glava B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture mijenja se:

1.U točki A304012. Subvencija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na području Grada, iznos od 1.180.300 kn zamijenjuje se iznosom od 1.341.810 kn, a na kraju točke dodaje se tekst: »II. izmjenom Programa osigurava se pripadajući dio učešća Grada u porastu troškova prijevoza iskazanom u izmjenama Plana poslovanja Autotroleja

2.U točki A304013. Subvencija za obavljanje gradskog linijskog prijevoza putnika iznos od 1.163.000 kn zamijenjuje se iznosom od 1.211.490 kn, a na kraju točke dodaje se tekst: »II. izmjenom Programa osigurava se pripadajući dio učešća Grada u porastu troškova prijevoza iskazanom u izmjenama Plana poslovanja Autotroleja

3.Na kraju grupe, dodaje se točka T304024 Svjetlosna dekoracija u gradu, i tekst ispod nje: Dobavom novih svjetlosnih dekorativnih elemenata unaprijediti će se i poboljšati svjetlosna dekoracija od Tržnice do hotela Palace, te se omogućuje produženje dekoracije do hotela Adriatic.

IV. Sukladno izmijenama iz točke II. i točke III., zamijenjuju se i prilozi Godišnjeg programa, tabele I. i II. rasporeda, namjene i izvora sredstava, s novim tabelama koje su prilog i sastavi dio ove II. Izmjene Godišnjeg programa.

V. Ova II. Izmjena Godišnjeg programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 363-01/15-01/282

URBROJ: 2156/01-01-16-3

Opatija, 15. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=10006&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr