SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
GRAD OPATIJA

56.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst, 18/06, 18/08 i 10/09) Gradonačelnik Grada Opatije je 9. studenog 2016. godine donio

ODLUKU O IZMJENAMA OPĆIH UVJETA
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 23/13, 43/13, 34/15 i 3/16) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, na svim parkiralištima na području Grada Opatije neće se obavljati naplata parkiranja subotom, nedjeljom i blagdanom od 26. studenog do 31. siječnja.«

Članak 2.

U članku 15. stavku 4. podstavku 1. brišu se riječi:

»te preslikom radne dozvole«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/13-01/57

URBROJ: 2156/01-03/01-16-5

Opatija, 9. studenog 2016.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=10006&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr