SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA LOPAR

37.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. godine, donijelo je

PLAN
davanja koncesija na području Općine
Lopar za 2017. godinu

Članak 1.

Donosi se godišnji plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Lopar planira u 2017. godini dati slijedeću koncesiju:

1. Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (relacija: Rtić-Riva Lopar/profil)

Planirani broj koncesija: 1

Rok davanja koncesije: 4 godine

Procjenjena godišnja naknada: 40.000,00 HRK

Pravna osnova za davanje koncesije:

-Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12)

-Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/13)

-Odluka o obavljanju prijevoza cestovnim vlakom u Općini Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11)

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinana Primorsko-goranske županije«.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-31

Lopar, 15. studenoga 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić. prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51281&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr