SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA LOPAR

34.

Temeljem članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 15. studenog 2016. donijelo je

ODLUKU O SUGLASNOSTI

Članak 1.

U svrhu prijave Općine Lopar na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« - provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« (Narodne novine br. 100/16), Općinsko vijeće Općine Lopar kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi ovu Odluku u smislu izdavanja suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Lopar - ulaganje u građenje nerazvrstane ceste - spojna cesta Za Vrh na području Livačina, Općina Lopar, prva etapa, za koju je ishođena građevinska dozvola, KLASA:UP/I-361-03/16-06/11, URBROJ:2170/1-03-07/2-16-08, izdana 04. svibnja 2016. godine od Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu.

Članak 2.

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:011-03/16-01/01

URBROJ:2169/02-01-16-28

Lopar, 15. studenog 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr