SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA LOPAR

33.

Temeljem odredbi članaka 108. i 109. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračunaNarodne novine« broj 24/13) i članka 19. stavka 6. Statuta Općine LoparSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 15. studenog 2016. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Lopar za 2016. godinu sastoji se od:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, te Računu financiranja, po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređuju se kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i glavama prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima, glavama i računima ekonomske klasifikacije prema programskoj klasifikaciji, utvrđuje se:

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna općine Lopar za 2016. godinu biti će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internet stranici Općine Lopar.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-27

Lopar, 15. studenog 2016.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr