SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

52.

Temeljem članka 12. stavka 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine (»Narodne novine«, br. 71/16). i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 20. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2016. god. donosi

O D L U K U
o ulaganju

Članak 1.

Donosi se odluka o ulaganju u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštede energije za projekt građenje-rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Dražicama, naselje Lukeži prema Ratuljama, oznaka nerazvrstane ceste evidentirane u Registru nerazvrstanih cesta br. 0235.» (Natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju MJERA-7, predmjera 7.2, tip operacije 7.2.2.A

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Opis projekta/operacije sa slijedećim stavkama:

-naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti

-naziv korisnika

-kratki opis projekta

-društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije

-financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta

-ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije

-način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

-usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave

-usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.

Članak 3.

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 010-10/16-01/20

URBROJ:2170-04-01-16-5

Dražice, 15. studenoga 2016.

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr