SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

47.

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine PGŽ« broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 3. i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 28/10), Mišljenja Ministarstva uprave od 08.9.2011.god. klasa:113-01/11-01/19, Ur. broj:515-04-01/1- 11-2 i članka 18. Statuta Općine JelenjeSlužbene novine PGŽ« br. 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 20. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2016. god. donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i drugim pravima načelnika i zamjenice

 

Članak 1.

U članku 12. stavku 1. broj »12« mijenja se brojem »6«.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 010-10/16-01/20

Ur. broj:2170-04-01-16-7

Dražice, 15. studenoga 2016.

 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr