SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

46.

Na temelju a 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08, 61/11), te članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09, 13/ 13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 20. sjednici održanoj 15. studenoga 2016. god. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA
O NAČINU OCJENJIVANJA RADA SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA

Članak 1.

Članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovog Pravilnika odnose se na ocjene rada (u daljem tekstu: ocjene), koje se utvrđuju službenicima i namještenicima.«

Članak 2.

U članku 5. iza riječi »mjesec« briše se zarez i stavlja se točka, a riječi »osim službenika i namještenika koji su na probnom radu« brišu se.

Članak 3.

Članak 21. briše se.

Članak 4.

Izmjene i dopune Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 010-10/16-01/20

URBROJ:2170-04-01-16-8

Dražice, 15. studenoga 2016.

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr