SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
OPĆINA JELENJE

45.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 33/09, 13/13 i 6/16) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 20. sjednici održanoj dana 15. studenoga 2016. god. donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
IZJAVE O OSNIVANJU
Komunalnog društva JELEN d.o.o. Dražice

Članak 1.

Članak 16. Izjave o osnivanju Komunalno društva JELEN d.o.o. mijenja se i glasi:

»Skupštinu Društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti važeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave.

U slučaju redovnih ili izvanrednih izbora, odnosno drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, članovi raspuštenog Općinskog vijeća ostalu članovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.«

Članak 2.

Sukladno članku 454. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 52/00, Odluka US RH. 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), predsjednik Skupštine Komunalnog društva Nikica Maravić radi provođenja ove Odluke dati će pred javnim bilježnikom Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnog društva JELEN d.o.o. Dražice, koji će utvrditi potpuni tekst osnivačkog akta, te poduzeti ostale potrebne radnje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službeni novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-10/16-01/20

URBROJ:2170-04-01-16-2

Dražice, 15. studenoga 2016.

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51218&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr