SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

41.

Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 8/14) zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., dana 11. studeni 2016. godine donosi

ODLUKU
o određivanju povjerenika i zamjenika povjerenika
Civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) operativnim snagama zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog rukovodi i koordinira gradonačelnik uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Novog Vinodolskog, mobiliziraju se postrojbe CZ (opće namjene) i druge organizirane snage CZ na području Grada (povjerenici CZ).

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu gradonačelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog. Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se putem PUZS Rijeka ili putem stručne službe Grada, pozivom, putem medija ili SMS-a, sukladno operativnom planu CZ i Planu zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog.

Članak 4.

Povjerenici CZ su veza Stožera civilne zaštite sa stanovništvom u provedbi mjera CZ u zaštiti i spašavanju. Dužnosti Povjerenika CZ su:

-sudjeluje u pripremanju i osposobljavanju građana za uzajamnu i osobnu zaštitu;

-obavješćuje stanovništvo o poduzimanju mjera zaštite i spašavanja;

-u slučaju evakuacije obavješćuje građane o mjestu prikupljanja, načinu evakuacije, mjestu razmještaja, prihvaćanja i sl;

-organizira stanovništvo na svom području djelovanja i uključuje ga, sukladno nalogu Stožera civilne zaštite, odnosno gradonačelnika, u provođenju svih potrebitih radnji i aktivnosti glede uspješnog funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u mjesnom odboru.

Članak 5.

Za povjerenike civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog određuju se po dužnosti predsjednici mjesnih odbora i to: Mjesni odbor Novi Vinodolski Zapad, Mjesni odbor Novi Vinodolski Istok, Mjesni odbor Ledenice, Mjesni odbor Donji Zagon, Mjesni odbor Krmpote-Klenovica, Mjesni odbor Povile.

Članak 6.

Za zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog određuju se po dužnosti zamjenici predsjednika mjesnih odbora i to: Mjesni odbor Novi Vinodolski Zapad, Mjesni odbor Novi Vinodolski Istok, Mjesni odbor Ledenice, Mjesni odbor Donji Zagon, Mjesni odbor Krmpote-Klenovica, Mjesni odbor Povile.

Članak 7.

Po provedenim izborima za članove Vijeća mjesnih odbora, odnosno po izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Mjesnih odbora, gradonačelnik će donesti Zaključak o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite za područje Grada Novog Vinodolskog sa njihovim adresama i kontakt telefonima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novima Primorsko-goranske županije.

KLASA: 814-01/12-01/2

URBROJ: 2107/02-04-16-6

Novi Vinodolski, 11. studeni 2016.

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr