SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 29. Četvrtak, 17. studenog 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

181.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/04-03/3, URBROJ: 2170/ 01-92-01-04-6 od 12. veljače 2004. godine i KLASA: 022- 04/09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 36/14), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 7. studenoga 2016. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije

I.

Dragici Paškvan, dipl.ing., dodjeljuje se priznanje Primorsko-goranske županije za izniman doprinos djelatnosti odgoja i obrazovanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/16-01/41

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-22

Rijeka, 7. studenoga 2016.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=992&mjesto=00001&odluka=181
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr