SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 23. Subota, 10. rujna 2016.
GRAD KRK

23.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i137/15), a u svezi članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbiNarodne novine«, broj 10/ 97, 107/07 i 94/13) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13i 20/14), Gradonačelnik Grada Krka, 6. rujna 2016. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

I.

PAULA MULEJ iz Njivica, Cvjetni trg 11 razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na osobni zahtjev.

II.

LORENA MIHELČIĆ iz Omišlja, Bjanižov 11 imenuje se za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, na vrijeme do isteka mandata članica Upravnog vijeća imenovanih Odlukom o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« KrkSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/14).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 025-02/16-01/05

Ur. broj: 2142/01-02/1-16-3

Krk, 6. rujna 2016.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=985&mjesto=51500&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr