SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA VRBNIK

30.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/ 09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 17. sjednici koja je održana 23. kolovoza 2016. godine, donijelo

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik

1.Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne oznake k.č. broj 8211/1, k.o. Vrbnik, površine 215 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 303,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 65.166,50 kn u upisom u zemljišne knjige prava služnosti puta - pješačkog prolaza.

2.Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 3. srpnja 2016. godine u Novom listu i mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Daniela Grlaš iz Rijeke, Kastavska 8.

3.Na temelju ove Odluke, Općinska načelnica sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Danielom Grlaš iz Rijeke, Kastavska 8, kao kupcem.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 415-02/16-01/01

URBROJ: 2142-07-03-16-2

Vrbnik, 23. kolovoz 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51516&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr