SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

20.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske« br: 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donio je

Plan prijma
u službu u Općinu Mrkopalj za 2016. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2016. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2016 godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:022-05/16-01/01

Urbroj:2112-05-02-16-24

Mrkopalj, 30. kolovoza 2016.

Općinski načelnik
Ivica Padavić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51315&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr