SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

50.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članak 27. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) i članak 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 22. kolovoza 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) na temelju odredbe članka 19. stavak 2. Zakona pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/ 11) daje koncesiju za posebnu uporabu pomorskog dobra Općini Malinska-Dubašnica, kao ovlašteniku koncesije i to na katastarskim česticama 330/2 i 3355/4, obje u k.o. Bogović, u svrhu uređenja gradske plaže Maestral sa pratećom infrastrukturom.

Članak 2.

Radovi iz članka 1. ove Odluke u suglasju su s odredbama prostorno-planske dokumentacije Općine, a izvest će se na temelju idejnog projekta izrađenog od strane NFO d.o.o. iz Zagreba, od travnja 2016. godine.

Članak 3.

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značaja za Općinu Malinska-Dubašnica, te ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju.

Članak 4.

Budući da se radi o istovjetnoj pravnoj osobi Davatelja koncesije i Ovlaštenika koncesije ne sklapa se ugovor o koncesiji.

Članak 5.

Davatelj koncesije utvrđuje da će Ovlaštenik koncesije pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke koristiti na vrijeme do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je kod nadležnog tijela ishodovati valjani akt temeljem kojeg može izvoditi radove iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koji je predmet koncesije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-02/16-04-1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-34

Malinska, 22. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51511&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr