SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

49.

Temeljem članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 22. kolovoza 2016 godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/14) (u daljnjem tekstu Odluka) mijenja se članak 31. i glasi:

»Članak 31.

Pravo na naknadu za podmirenje dijela troškova nabavke udžbenika i školskog pribora ostvaruju svi polaznici osnovne škole u Malinskoj i učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko polaznici osnovne škole u Malinskoj nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu pod uvjetom da isto nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.

Iznos jednokratne godišnje naknade određuje Načelnik odlukom, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-02/1

URBROJ: 2142/05-03-01/1-16-19

Malinska, 22. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51511&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr