SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

48.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine (»Službene novine Primorsk -goranske županije « broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 22. kolovoza2016. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se članak 21. i glasi:

»Članak 21.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Općina će su 2016. godini dugoročno zadužiti za 7.500.000,00 kuna za financiranje izgradnje novog dječjeg vrtića u Malinskoj. Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju proračunske godine, odnosno na dan 31.12.2016. godine iznosi 7.500.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-31

Malinska, 22. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51511&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr