SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

46.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/ 12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/ 14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 22. kolovoza 2016. godine, donijelo je

II. izmjenu i dopunu
PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15 i 12/16) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Građenje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirat će se iz prihoda od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ova II. izmjena gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.


KLASA: 400-08/15-01/1

URBROJ: 2142/05-01-16-29

Malinska, 22. kolovoz 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51511&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr