SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 22. Utorak, 30. kolovoza 2016.
OPĆINA LOPAR

21.

Temeljem odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Ove I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, sadrže rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/16-01/01

URBROJ: 2169/02-01/16-16

Lopar, 24. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=983&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr