SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

30.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09,15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Zamjenik načelnika Vinodolske općine utvrdio je slijedeći:

ISPRAVAK
Odluke o donošenju Odluke o
II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja
Vinodolske općine

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđeno je da je administrativnom pogreškom objavljena ODLUKA O DONOŠENJU ODLUKE O II IZMJENI I DOPUNI PROSTORNOG PLANA UREĐENJA VINODOLSKE OPĆINE (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/15 ), u kojoj je omaškom ispušteno u člancima 20, 21, 22, 23 24 i 25 u točki 4. »smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici« u podtočki: »osnovna građevina« iza alineje jedan i dva umeće se greškom ispušten tekst nove alineje koja glasi: »Na terenima s velikim nagibom udaljenost od regulacionog pravca javne prometne površine može biti i manja od one iz prethodne alineje ovog odjeljka, ali uz uvjet da se građevinska linija uskladi sa postojećim susjednim građevinama, sve vodeći računa o lokalnim uvjetima.«

KLASA:022-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-03-1-8-1040

Bribir, 2. kolovoza 2016.

VINODOSLKA OPĆINA
ZAMJENIK NAČELNIKA
KOJI OBNAŠA DUŽNOST NAČELNIKA

Božidar Zubčić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=91253&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr