SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj: 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14), članak 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. srpnja 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2016. godinu, koja se osiguravaju u Proračuna Vinodolske općine za 2016. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Vinodolske općine za 2016. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2016. godinu, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Ukupan iznos sredstava za rad političkih stranaka (30.000,00 kuna za 2016.godinu), raspoređuje se na način da 20,00% proračunom utvrđenog iznosa predstavlja stalni iznos (6.000,00 kuna) i jednako se dijeli na sve političke stranke (6) zastupljene u općinskom vijeću (6 x 1000,00 kuna), a preostalih 80,00% kao varijabilni dio (24.000,00 kuna) raspoređuje se srazmjerno broju vijećnika u vijeću tj. varijabilni dio se dijeli sa 13 i pomnoži sa brojem vijećnika koji ima svaku politička stranka u Vijeću.

Članak 3.

U slučaju izmjene Plana financiranja političkih stranaka na manje, primjenjuje se minimalni iznos ukupne mase sredstava od 0,056% tekućih izdataka proračuna iz 2015. 2godine.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova Općinskog vijeća u trenutku donošenja Odluke o raspoređivanju sredstava za Financiranje političkih stranaka.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo za naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća pod zastupljenog spola.

Članak 5.

Za svakog člana općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 1. 812,59 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna godišnja naknada u iznosu od 218,18 kuna (ukupno 2.030,77 kuna).

Članak 6.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u proračunu Vinodolske općine za 2016.godinu prema članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

Sredstva iz članka 6. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za financije i proračun, na žiro račun političke stranke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-01-7-228

Bribir, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr