SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

25.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08 i 136/12), članka 20. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj: 90/11, 83/13, i 143/13), članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09, 15/13 i 30/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici održanoj 26. srpnja 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENA I DOPUNA
PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Planu javne nabave Vinodolske općine za 2016.godinu donijetom na 17. sjednici Općinskog vijeća od 14.12.2015. godine, u Nastavku 17.prosinca 2015.godine, objavljenom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj: 41/15), članak 3. i 4. se mijenjaju i spajaju u jedan članak, članak 3. koji glasi:

»članak 3.«

Tijekom 2016. godine Vinodolska općina će kao Javni naručitelj pristupiti JAVNOJ NABAVI roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen ovom izmjenom o dopunom, Plan javne nabave Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 41/ 15), ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova I Izmjena i dopuna Plana javne nabave Općine Vinodolska općina za 2016.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ:2107-03/16-01-7-222

Bribir, 26. srpnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=91253&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr