SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93, 38/09), članka19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi

1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Punat u 2016. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Punat za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15) članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Punat za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske Županije«.

KLASA: 021-05/16-14/04

URBROJ: 2142-02-01-16-15

Punat, 11. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr