SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

39.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« 157/13), članka 9. stavak 4. Zakona o zdrastvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta Općine Punat («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13).

Općinsko vijeća Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi

1. Izmjene i dopune programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat
u 2016. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu na području Općine Punat za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15) članak 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Punat za 2016. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske Županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2142-02-01-16-18

Punat, 11. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr