SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

36.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi:

PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE
MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacija troškova, dinamika i izvor financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima sa danom 31.12.2015. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Punat za 2015. godinu utvrđen je proračunski

manjak u iznosu od 2.928.594,80 kn.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz točke 2. pokrit će se u narednim razdobljima prema planiranoj dinamici:

2016. godina 374.044,93 kn

2017. godina 800.000,00 kn

2018. godina 584.849,96 kn

2019. godina 584.849,96 kn

2020. godina 584.849,96 kn

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz točke 2. ovog programa utvrđuju se sljedeće mjere:

-Prilikom izrade 1. Izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine i Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka

-Prioritet pri planiranju i izvršavanju proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze

-Kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu potraživanja

- Ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine

- Ostvarenje prihoda po posebnim propisima

- Ostvarenje prihoda od prodaje imovine

- Smanjenje materijalnih rashoda

Članak 5.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2142-02-01-16-28

Punat, 11. kolovoza, 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr