SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/ 09,35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi:

1. Izmjenu i dopunu Plana razvojnih programa Općine Punat za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

U Planu razvojnih programa za 2016. g s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 37/15) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Punat povezani s programskom i orgnizacijskom klasifikacijom proračuna. Planom razvojnih programa Općine Punat predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa kako slijedi:

Članak 2.

Ove 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2142-02-01-16-20

Punat, 11. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr