SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

33.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12, 152/14) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/ 13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 26. sjednici održanoj dana 10.08.2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/02, 23/08, 10/ 10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14, 8/15 i 13/16), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 19., stavku 1., riječi:

»promidžbenih okupljanja političkih stranaka«, brišu se.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/16-01/63

URBROJ: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 10. kolovoza 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr