SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

23.

Na temelju članka 28. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz stavka (1) članka 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2016. godinu i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-01/16-01/38

URBROJ: 2142-07-01-16-1

Vrbnik, 7. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

1. Obuhvat poslova održavanja čistoće javnih površina:

Svakodnevno pražnjenje košarica i čišćenje- pometanje javnih površina od otpadaka, lišća, naplavina i dr. u periodu od 01.01. do 31.12. tekuće godine na sljedećim lokacijama:

trgovi: Placa Vrbničkog statuta, Trg Škujica, Trg Pred sparov zid, Trg sv. Ivana, Trg Pred sv. Križ ulice uže gradske jezgre te Varoš, Pod Keštel, Gospoja, proširenje pred crkvom Gospoji.

Jednom tjedno u vansezonskim mjesecima, a dva puta tjedno u turističkoj sezoni čišćenje i pometanje sljedećih lokacija: ulice Vajavina, Supeška, Gornji Supec, D. Parčića, Bočina, Grohot, Namori, Iseljenički put, put uz staro groblje, Br. Trinajstić, Vinogradska ulica, Retec, Draga, Frankopanska, Šenoin put, park na Gospoji, Dr. Marijana Valkovića, Rajska cesta, Ulica Vrani, Jupojica, Popa Frana Volarića, Šipun, Popa Ivana Feretića, Lokvica, Glagoljaška, Japnenica, Stari put, Sri markovi, Zagradi, Vinišća.

U razdoblju od 15.4. do 15.9. jednom mjesečno čišćenje - pometanje javnih površina od otpadaka, lišća, naplavina i dr. u naseljima Risika i Garica na lokacijama: centar naselja te okoliš oko groblja .

Košnja okopavanje i ukupno održavanje parkova: kod spomenika borcu, kupalištu Zgribnica, kod ribarnice, park sv. Nedija kod križa, park sa čempresima na ulazu u novo groblje,vrt uz crkvu B.D. Marije, obrezivanje i košnja ispod tamarisa na parkiralištu Vajavina, u ulici Zgribnica te na parkiralištu Podgospoju.

Pražnjenje kanti na mjesnom groblju.

Prilikom održavanja kulturnih i dr. manifestacija dodatno čišćenje javnih površina do 6 puta godišnje.

Svakodnevno čišćenje plaža u Vrbniku i to: Kozica, Pod Kovač, Nuluk - 4 mjeseca u godini i to počevši od 15.05. do 15.09. tekuće godine.

Po potrebi saniranje mogućih odrona kamenja i urušenih stabala.

-posao koji zahtijeva radnu snagu više od jednog radnika cjelodnevno posebno se naplaćuje.

Košnja bankina jedanput godišnje na području Vrbnika, Risike i Garice cca. 33.130,00 m2 .

Košnja i sječa bankina na području Vrbnika 1 put godišnje. Za daljnje potrebe dogovor sa komunalnim redarom.

Košnja jednom godišnje u Garici i Risiki te u predsezoni krčenje raslinj.

Naknadni radovi košnje, odvoz materijala, rad radnika itd. izvršit će se po cijenama: KOŠNJA m2 X 0,875 kn, KRČENJE RASLINJA m2 x 3,75 kn, za radnika cijena po satu 68,75 kn, za stroj cijena po satu 200,00 kn, za odvoz materijala cijena po m3 62,50 kn)

2. Održavanje javne rasvjete

Prostorni obuhvat: Održavanje javne rasvjete prostorno obuhvaća naselje Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje, na 400 rasvjetnih mjesta različite snage, vrste i načina montaže. Ponuda se odnosi na cjelokupan prostor općine Vrbnik.

Obuhvat poslova održavanja javne rasvjete:

Poslovi redovitog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju:

-Nadzor nad radom svih objekata jedanput mjesečno,

-Uspostavu 24-satnog dežurstva telefonskog, telefaksom ili elektronskom poštom, (Održavanje - otklanjanje kvarova se vrši na pisanu obavijest Općine Vrbnik u roku istog dana a najkasnije u roku 48 sata od prijema obavijesti o nastalom kvaru.)

-Izmjenu svih neispravnih dijelova i sklopova (žarulje, prigušnice, propaljivači, grla, osigurači, kugle, sjenila i ostali elektro-dijelovi u tijelu svjetiljke),

-Izmjenu energetski neučinkovitih dijelova i sklopova po nalogu naručitelja,

-Prihvat i evidentiranje dojava o kvarovima, odobrenih naloga i izvršenih zahvata,

-Provedba režima upravljanja koji utvrdi načelnica.

Poslovi izvanrednog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju:

-Hitne intervencije u otklanjanju nedostataka na poziv komunalnog redara u radnom vremenu, izvan radnog vremena i u neradne dane

-Hitne intervencije u slučaju elementarnih nepogoda i ostalih izričitih opasnosti odmah po nastupanju opasnosti.

Poslovi pojačanog održavanja javne rasvjete obuhvaćaju:

-Zamjenu dotrajalih armatura, stupova, kabelskih ormarića, razdjelnica, transparentnih zaštitnih poklopaca, konzolnih nosača i slično novim,

-Zamjena dotrajalih vodiča, polaganje zamjenskih podzemnih kabela, rekonstrukcija i postavljanje novih temeljnih stopa stupovlja, sve prema posebnom nalogu,

-Provedba režima upravljanja rasvjetom po posebnom zahtjevu naručitelja,

-Bojanje stupovlja zaštitnim premazima po posebnom nalogu,

-Rezanje i uklanjanje raslinja koje umanjuje funkcionalnost javne rasvjete,

-Montažu i demontažu prigodne dekorativne rasvjete,

-Zamjenu mjernih, uklopnih i upravljačkih uređaja,

-Predlaganje ušteda i unapređenja sustava javne rasvjete.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

-Redovito održavanje asfaltiranih cesta u naselju - Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje

-Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje

-Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51516&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr