SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

20.

Na temelju članka 40 d stavak drugi i stavak zadnji članka 90. i članka 90-c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15), članka 67, 68 stav. 1. alineja zadnja, stav. 3. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko - goranske županije« 40/09, 15/13 i 30/ 13 - pročišćeni tekst), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donijela je slijedeću:

ODLUKU O
PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI
OPĆINSKOG NAČELNIKA I POČETKU
OBNAŠANJA DUŽNOSTI NAČELNIKA OD
STRANE NJEGOVOG ZAMJENIKA

Članak 1.

Načelniku Vinodolske općine Ivici Crniću koji je do sada u mandatu 2013.-2017., profesionalno obnašao dužnost načelnika, s danom tragične smrti, 23. 5. 2016. godine, mandat prestaje po sili zakona

Članak 2.

Prestankom mandata Načelnika, dužnost Načelnika do kraja mandata obavljat će dosadašnji Zamjenik Načelnika BOŽIDAR ZUBČIĆ.

Članak 3.

Uz dato pismeno očitovanje, koristeći pravo odlučivanja Zamjenik Načelnika će dužnost Načelnika obnašati profesionalno.

Članak 4.

Pročelnik- ca Jedinstvenog upravnog odjela će posebnim rješenjem odrediti datum početka obnašanja dužnosti Zamjenika Načelnika kao i elemente za obračun plaće kod profesionalnog obnašanja dužnosti.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-05/16-01/ 1

URBROJ: 2107-03/16-01-5

Bribir, 27. svibnja 2016.

VINODOLSKA OPĆINA

Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Mr. sc. Željka Jurčić - Kleković, prof.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr