SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

34.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
izmjenama Odluke o poticanju priključivanja
građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju
na području Grada Opatije

Članak 1

(1) U Odluci o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/15. i 34/15), u članku 1. stavak 2. i u članku 4., riječi »do 30. lipnja 2016.« zamijenjuju se riječima »do 31. prosinca 2016.«.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/11

URBROJ: 2156/01-01-16-4

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr