SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

32.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 41/10. i 39/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donosi

I. IZMJENA PROGRAMA
utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Članak 1.

U članku 1. Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 37/15), u članku 1. iznos »1.500.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »1.720.000,00 kn«, a nakon podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»3.ostali prihodi proračuna iz prethodne
godine 220.000,00 kn.«.

Članak 2.

U članku 2. Programa, stavak 1. u podstavku 1. iznos »500.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »720.000,00 kn.«

Članak 3.

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 410-01/15-01/03

URBROJ: 2156/01-01-16-2

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr