SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

34.

Na temelju prijedloga Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini, točka 3.d (Narodne novine, broj 43/16) Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2016. godine donio je:

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara na području Grada Mali Lošinj,
za 2016. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2016. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2016. godini i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2016. godinu,na području Grada Maloga Lošinja.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Maloga Lošinja uključeni u protupožarnu sezonu 2016. godine su:

-Gradonačelnik Grada Maloga Lošinja,

-Upravni odjel za komunalni sustav,urbanizam,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

-Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj,

-Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj,

-Dobrovoljna vatrogasna društva DVD Lošinj i
DVD Susak,

-Stožer civilne zaštite Grada Mali Lošinj,

-Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.,

-Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.,

-Županijska lučka uprava, Lučka uprava Mali Lošinj,

-HEP ODS d.o.o. - pogon Cres - Lošinj,

-Hrvatske šume - šumarija Mali Lošinj,

-Mjesni odbori na području Grada Maloga Lošinja.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga Plana, uključeni su u protupožarnu sezonu 2016. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana je kontakt tablica podataka odgovornih osoba prema pojedinim poduzećima iz točke II koja nije predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/16-01/01

Urbroj:2213/01-01-16-16

Mali Lošinj, 20. svibanj 2016.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA MALOG LOŠINJA

Načelnik Stožera
Gari Cappelli, ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10005&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr