SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
GRAD OPATIJA

24.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13 i 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g. usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2014. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednicama od 14. srpnja 2015. i 17. studenog 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/14., 23/ 15. i 34/2015) i uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Gradonačelnika na temelju članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu.

II.Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani
u sljedećim veličinama.

            *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupno je godišnji program održavanja ostvaren s 99,25%.

Generalno, smatramo da je on ostvaren u cijelosti u planiranom obimu i na visokom nivou koji je prisutan posljednjih godina.

U vezi dijela programa koji se odnosi na redovno održavanje, ističemo da su planirani radovi izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama, oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova.

Pored plaže u Ičićima (za čije održavanje koncesiju imaju »Parkovi« d.o.o., a koja se u znatnom dijelu financira i iz sredstava Grada) koja od 2014. godine nosi PLAVU ZASTAVU. Ovu zastavu kao međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti, od 2015. godine nosi i Plaža Tomaševac, koja je u 2015. godini uređenja i opremljena u skladu sa standardima Plave zastave.

Rad činjenice da smo u 2013. godini imali evidentirano i zagađenje dijela mora na dijelu kupališta Slatina, treba istaknuti da smo, kao u 2014. godini, u 2015. godini na svim točkama uzorkovanja mora za kupanje (23 točke od Voloskog do Vrha Ike) imali more izvanredne kvalitete. Za vrijeme radova na sanaciji napuknuća kolektora na P.Kolovi iznad plaže za pse (21. do 30. srpnja 2015. godine), ta plaža je bila zatvorena radi rizika od mogućeg širenja oštećenja. Kroz cijelo vrijeme sanacije, kontrolirana je kvaliteta mora za kupanje na samoj plaži, te nisu evidentirana nikakva zagađenja.

U cijelosti su realizirani i svi programi planirani na pojačanom održavanju (hortikulturno uređenje dijela parka Brunicki, plaćanje naknade za korištenje odlagališta otpada Osojnica, zahvati uz pripremu turističke sezone, fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa, preventivno orezivanje krošnji stabala, obnova dekorativne rasvjete na zgradi Grada te izrada evakuacijskog izlaza na nogometnom igralištu).

Posebno treba istaknuti da je, kroz sredstva za obnovu dekorativne rasvjete, krajem 2015. godine, riješena i infrastruktura koja omogućava kvalitetniju valorizacija adventskih događanja u Opatiji (od adventskih svijeće na Slatini, obnove rasvjete na ulici M. Tita od skretanja za h. Ambasador do Slatine, ulaza u park Angiolina radi promoviranja klizališta na Ljetnoj pozornici, do omogućavanja el.priključaka za 14 prodajnih mjesta na Slatini).

Sredstva za subvencije županijskog i gradskog linijskog prijevoza putnika planirana su i plaćena Autotroleju u skladu sa zaključenim ugovorima. U vezi ovih stavaka potrebno je istaknuti da je početkom svibnja 2015. godine Autotrolej stvorio veliki problem u funkcioniranju javnog prijevoza kroz jednostrano i bespravno smanjivanje voznog reda. Kako se putnicima s područja Veprinca, Poljana i Pobri radi toga ne bi smanjio standard prijevoza, Grad je bio prisiljen uvesti dodatni prometni pravac i linijom 35/a nadoknaditi smanjenje standarda na liniji 34 i 37 (za dio troškovi dodatnih linija koje je Grad dužan financirati, sredstva su osigurana izmjenom Godišnjeg programa) te sudskim putem tražiti da Autotrolej vrati vozni red koji je postojao do svibnja 2015. godine.

III. Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini utrošena su po pojedinim izvorima sljedeća sredstva:

            *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 363-01/16-01/28
Ur. broj: 2156/01-01-16-1
Opatija, 12. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10006&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr