SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

21.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15715) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. travnja 2016. godine donosi

I.IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016.g. (35/2015) mijenja se članak 12 stavak 2. tako da isti sada glasi:

»Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog člana koji se ne iskoriste u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 2.

OveI. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016.g. stupaju na snagu osmog dana od danaobjave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak. 3.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Općine Čavle za 2016. g. (Službene novine broj 35/15) ostaju nepromijenjene i na snazi.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2170-03-16-01-9

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr