SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

14.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 7. 4. 2016. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016.
I PROJEKCIJE ZA 2017. i 2018.

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Čavle za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) čiji prihodi i primici iznose 28.543.000,00 kn i projekcije za 2017. i 2018.godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Čavle za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinam Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/16-01/03

Ur.broj: 2170-03-16-01-8

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr