SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

11.

Na temelju odredbe članka 76. Zakona o sportu (NN 71/ 06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. 4. 2016. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Čavle za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2016. godinu mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2016. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 2.233.500 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u športu Općine Čavle za 2016. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovog članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2170-03-16-01-10

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr