SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. 4. 2016. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.
u Općini Čavle

Članak 1.

Članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g. u Općini Čavle mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016.g. na području Općine Čavle.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2170-03-16-01-14

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr