SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

9.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. 4. 2016. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu mijenja se i glasi:

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu realizirati će se u ukupnom iznosu 3.833.000 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2170-03-16-01-13

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10008&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr