SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA PUNAT

6.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 47/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti) i članka 12. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 8/15, 19/15 i 26/15), te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 21. sjednici održanoj dana 1. ožujka 2016. godine godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat, komunalni poslovi skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju - Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, OIB: 02918144179.

Komunalni poslovi skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, OIB: 02918144179 na razdoblje od dana sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke sa ponuditeljem Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka, OIB: 02918144179 zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/1

URBROJ:2142-02-01-16-5

Punat, 1. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr