SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA BAŠKA

11.

Temeljem članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 124/ 14, 115/15), članka 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 38/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o otpisu imovine zbog nemogućnosti pružanja buduće ekonomske koristi

Članak 1.

Zbog nemogućnosti pružanja budućih ekonomskih koristi odobrava se izvršiti otpis imovine inventarnih brojeva 409 DPU Zone 10 i 410 DPU Pešćiviva-izdvojena cjelina 13.

Članak 2.

Predmetna imovina rashoduje se isknjižavanjem vrijednosti imovine iz poslovnih knjiga Općine Baška sa knjigovodstvenom vrijednošću utvrđenom na dan 31. prosinca 2015. godine i to: nabavna vrijednost 249.368,00 kn, ispravka vrijednosti 249.368,00 kn, sadašnje vrijednosti 0,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-16-11

Baška, 25. veljače 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10007&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr