SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA BAŠKA

8.

Temeljem članka 10. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14), članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 25. veljače 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Baška

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Baška izabrani su:

1.Marin Dorčić, član; Borna Dujmović, zamjenik člana - predlagatelj Udruga LAMPADA,

2.Matija Marulić, član; Dean Lolić, zamjenik člana - predlagatelj DVD Baška,

3.Tomislav Đordić, član; Antonio Grlj, zamjenik člana - predlagatelj Nogometni klub VIHOR,

4.Kristian Medved, član; Bojan Rode, zamjenik člana - predlagatelj Neformalna skupina mladih,

5.Mihael Tomašić, član; Paolo Derenčinović, zamjenik člana - predlagatelj Neformalna skupina mladih.

Članak 2.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i ostala prava i obveze članova Savjeta mladih, uređeni su Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/15).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-16-8

Baška, 25. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr