SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA BAŠKA

4.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

I.

Prihvaća se izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka, o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko- goranske županije, koji se odnosi na Općinu Baška, klasa: 041-01/15-10/16, urbroj: 613-10-16-149, od 15. siječnja 2016. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142-03-01/1-16-5

Baška, 25. veljače 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10007&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr