SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
OPĆINA BAŠKA

3.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 12/13, 31/05), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/ 15), Općinski načelnik Općine Baška, 18. veljače 2016. godine, donio je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Baška («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 34/15) u članku 8. stavak 2. točke 10. i 11. brišu se.

Dosadašnje točke od 12. i 13. postaju nove točke od 10. i 11.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 400-01/15-01/33

URBROJ: 2142-03-02/1-16-3

Baška, 18. veljače 2016.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=10007&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr