SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

7.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N. 36/ 04, 63/08, 133/13, i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14)zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Vinodolski donosi dana 29. 2. 2016. godine

DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2016. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016.godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br.04/16) u točki IV. dodaje se tekst koji glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016.godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze i ista će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Grafički dio nije predmet objave.

KLASA: 342-21/16-01/2

URBROJ:2107/02-04-16-4

Novi Vinodolski, 29. veljače 2016.

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša
dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oecc.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr