SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09,13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova
u naselju Krk

Članak 1.

U Odluci o određivanju imena ulica i trgova u naselju Krk (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/92, 8/00, 12/03, 29/05 i 41/09), u članku 2. iza točke 72. dodaje se točka 72 a. koja glasi:

»72 a. Odvojak Ulice Stjepana Radića, koja se odvaja od Ulice Stjepana Radića kod trgovačkog centra Konzum i ide (proteže se) do sporednog ulaza (skladišta Konzum) i kamp odmorišta »Krk«, slijepa.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 015-08/16-01/02

Ur.broj:2142/01-01-16-5

Krk, 10. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr