SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 5. Petak, 11. ožujka 2016.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15), članak 16. mijenja se i glasi:

»Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 170.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, koji je obvezan svaki mjesec izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-06/116-01/01

Ur.broj: 2142/01-01-16-3

Krk, 10. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=966&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr